Gotoh 4-String 404SJ-4 Bass Bridge
Gotoh 4-String 404SJ-4 Bass Bridge
Preview: Gotoh 4-String 404SJ-4 Bass Bridge
Preview: Gotoh 4-String 404SJ-4 Bass Bridge