Gotoh 5-String 404SJ-5 Bass Bridge
Gotoh 5-String 404SJ-5 Bass Bridge
Preview: Gotoh 5-String 404SJ-5 Bass Bridge
Preview: Gotoh 5-String 404SJ-5 Bass Bridge